Actueel

 

23 januari 2017 – Het actiecomité Veilig Verkeer Glimmen heeft besloten voorlopig pas op de plaats te maken. Een aantal recente maatregelen lijkt effect gesorteerd te hebben, zoals bijvoorbeeld de asfaltering van de verkeersdrempels en het verkeersmanagement. De gemeente is verder zelf vooral bezig met de herindeling. Mocht er aanleiding toe zijn, bijvoorbeeld vanwege overlast tengevolge van de reconstructie van de Ringweg Zuid in Groningen, dan zal het comité zeker weer actief worden. Hopelijk met vers bloed. Zie onze laatste nieuwsbrief:  VEILIG VERKEER GLIMMEN – NIEUWSBRIEF 15

Wegwerkzaamheden Haren – start 14-09-2015

Maatregelen Rijksstraatweg Glimmen – 20-07-2015

Vergadering Raadscommissie 16 maart 2015, aanvang 20:00 uur raadzaal gemeentehuis:
http://www.raadsnetharen.nl/raadsnet/agenda_3901/agendapunt/raadsbericht-2015-4-opschorten-zonaal-verbod-voor-doorgaand-vrachtverkeer-op-verzoek-van-de-fractie-van-de-pvda_8411.html

Persbericht 8-2-2015

Open brief aan het college van B&W gemeente Haren 8-2-2015

Brief aan de gemeenteraad van de gemeente Haren 8-2-2015

Persbericht B en W Haren – totaal zonaal verbod voor doorgaand vrachtverkeer in de gemeente

Open brief aan het college van B&W gemeente Haren – 17 september 2014

Brief aan de gemeenteraad van de gemeente Haren 17 september 2014

Brief Emmalaan commissie aan de gemeenteraad en college van B&W – 4 september 2014

Brief aan de gemeenteraad van de gemeente Haren 1 september 2014

Brief aan het college van B&W gemeente Haren 26 augustus 2014

College van B&W stelt besluit verbod op doorgaand vrachtverkeer uit – 16 juni 2014

Brief aan het college van B&W gemeente Haren 15 juni 2014

Brief aan het college van B&W gemeente Haren 1 juni 2014

Zienswijze ontwerp verkeersbesluit zonale geslotenverklaring vrachtverkeer gemeente Haren – brief aan B&W

Ontwerp verkeersbesluit zonaal verbod vrachtverkeer
Locatie bebording
Het besluit ligt 6 weken ter inzage vanaf 31 maart 2014

Het college besluit tot maatregelen om verkeersveiligheid te vergroten

Inspreken raadsvergadering 27-01-2014

Brief aan bewoners Glimmen – Januari 2014

Open brief aan college B&W en gemeenteraad Haren

2013-11-27 Verslag inwonersavond Glimmen

Motie Stop doorgaand vrachtverkeer door Glimmen

RSW beschermd dorpsgezicht – aanwijzingbesluit