Actueel

Wegwerkzaamheden Haren – start 14-09-2015

Maatregelen Rijksstraatweg Glimmen – 20-07-2015

Vergadering Raadscommissie 16 maart 2015, aanvang 20:00 uur raadzaal gemeentehuis:
http://www.raadsnetharen.nl/raadsnet/agenda_3901/agendapunt/raadsbericht-2015-4-opschorten-zonaal-verbod-voor-doorgaand-vrachtverkeer-op-verzoek-van-de-fractie-van-de-pvda_8411.html

Persbericht 8-2-2015

Open brief aan het college van B&W gemeente Haren 8-2-2015

Brief aan de gemeenteraad van de gemeente Haren 8-2-2015

Persbericht B en W Haren – totaal zonaal verbod voor doorgaand vrachtverkeer in de gemeente

Open brief aan het college van B&W gemeente Haren – 17 september 2014

Brief aan de gemeenteraad van de gemeente Haren 17 september 2014

Brief Emmalaan commissie aan de gemeenteraad en college van B&W – 4 september 2014

Brief aan de gemeenteraad van de gemeente Haren 1 september 2014

Brief aan het college van B&W gemeente Haren 26 augustus 2014

College van B&W stelt besluit verbod op doorgaand vrachtverkeer uit – 16 juni 2014

Brief aan het college van B&W gemeente Haren 15 juni 2014

Brief aan het college van B&W gemeente Haren 1 juni 2014

Zienswijze ontwerp verkeersbesluit zonale geslotenverklaring vrachtverkeer gemeente Haren – brief aan B&W

Ontwerp verkeersbesluit zonaal verbod vrachtverkeer
Locatie bebording
Het besluit ligt 6 weken ter inzage vanaf 31 maart 2014

Het college besluit tot maatregelen om verkeersveiligheid te vergroten

Inspreken raadsvergadering 27-01-2014

Brief aan bewoners Glimmen – Januari 2014

Open brief aan college B&W en gemeenteraad Haren

2013-11-27 Verslag inwonersavond Glimmen

Motie Stop doorgaand vrachtverkeer door Glimmen

RSW beschermd dorpsgezicht – aanwijzingbesluit